Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i FBI Tullinge
BLI MEDLEM
Välkommen till FBI Tullinge!

Välkommen till en av Sveriges äldsta innebandyföreningar!
FBI Tullinge bedriver innebandyverksamhet för såväl barn som ungdomar och vuxna. På bilden här ovan ses ett axplock av spelare från våra 32 lag.

Läs mer om oss och våra lag på hemsidans övriga sidor.

Utsedda av Stockholms innebandyförbund till årets förening både 11/12 och 16/17.

Stöds av stiftelsen Dunross & co i vårt arbete att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.
Kallelse till årsmöte!
2019-04-23 14:11

Styrelsen för FBI Tullinge hälsar föreningens medlemmar välkomna till årsmöte.

 

Datum: Söndagen 9 juni

Tid: Kl.10:00

Plats: Trädgårdsstadsskolans matsal

 

Motioner till årsmötet skickas via e-post till:kansli@fbitullinge.nu 

senast den 15:e maj 2019.

 

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd samt granskning av fullmakter

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

5. Fråga om mötets vederbörliga utlysning

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för tiden 1/5 - 30/4

8. Revisorernas berättelse för tiden 1/5 - 30/4

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för tiden 1/5 - 30/4

10. Motioner

11. Fastställande av medlems- och träningsavgift för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret

13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret, varvid om möjligt minst tre ledamöter för en tid av två år

14. Val av revisor för det kommande verksamhetsåret

15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret

16. Styrelsen informerar

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Glad Påsk
2019-04-19 09:15
FBI Tullinge vill önska alla våra spelare, ledare, supportrar och sponsorer en riktig Glad Påsk.
/FBI Styrelsen
Information från valberedningen
2019-04-15 12:06

Årsmöte och medlemsdemokrati

FBI Tullinge är en förening av och för medlemmarna. Föreningen har ca 800 medlemmar i form av spelare, ledare, andra funktionärsroller och stödmedlemskap. Du som medlem i FBI Tullinge har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom att vara en aktiv och engagerad medlem. Du kan vara delaktig i föreningen genom att vara ideellt engagerad, delta på årsmöten, lämna in motioner eller på annat sätt ge input till styrelsen eller valberedningen.

 

För att få en bra förståelse över hur FBI Tullinge fungerar så är det bra att ha läst föreningens stadgar (som du hittar om du trycker här). Stadgarna är fastslagna av medlemmarna och är föreningens regelverk som beskriver hur föreningen ska skötas. Stadgarna ska följas av alla förtroendevalda och aktiva medlemmar i föreningen.

 

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och sker en gång om året. På årsmötet får medlemmarna information från styrelsen om det gångna verksamhetsåret och du som medlem har möjlighet att rösta för eller emot olika frågor som tas upp på årsmötet. FBI Tullinges årsmöte kommer att hållas innan juni månads utgång och styrelsen kommer digitalt att kalla till årsmöte samt publicera de relevanta handlingarna som krävs inför mötet.

 

Som (röstberättigad) medlem kan du lämna förslag (motion) till föreningens styrelse inför ett årsmöte, där du antingen kan lyfta en specifik fråga, lämna förslag på hur verksamheten ska styras eller föreslå ändring av stadgar. För att din motion ska vara giltig och behandlas på årsmötet måste du enligt stadgarna inkomma med den senast den 15 maj till föreningens styrelse på: fbistyrelse@fbitullinge.nu.

 

Valberedningens funktion och uppdrag

Under paragraf 21 i föreningens stadgar beskrivs valberedningens utformning och uppdrag på ett kortfattat sätt. Valberedningens roll i en förening är att delvis granska och utvärdera den sittande styrelsens arbete, men framförallt att se vilka behov föreningen har för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt och utifrån dessa behov hitta personer som är lämpliga och kompetenta kandidater att sitta i föreningens styrelse. Valberedningen lägger fram sitt förslag till styrelse på föreningens årsmöte som medlemmarna sedan får ta ställning till.

 

Medlemmarna kan såklart välja att kandidera till styrelsen eller nominera annan medlem på årsmötet även om de inte är med i valberedningens framarbetade förslag. Medlemmar kan även kandidera och nominera andra medlemmar till valberedningen som väljs under årsmötet.

 

Engagera dig i FBI Tullinge

Är du intresserad av att sitta i FBI Tullinges styrelse eller vill nominera en kandidat till styrelsen, skicka ett mail till valberedningen på: valberedning@fbitullinge.nu. Skriv en kortfattad presentation om dig/din kandidat, vad du eller hen kan bidra med samt lämna tydliga kontaktuppgifter (mail och telefonnummer). Sedan kommer du att bli kontaktad av någon i valberedningen. Har du några frågor om styrelsearbete eller valberedningens arbete så kan du också kontakta dem för att få mer information.


Är du intresserad av att vara en del av FBI Tullinge men inte vill sitta i en styrelse är du också varmt välkommen att kontakta valberedningen eller föreningens styrelse på fbistyrelse@fbitullinge.nu för att prata om vart du vill och kan göra skillnad i FBI Tullinge. Du kan också läsa mer om de olika rollerna i föreningen i dokumentet som heter ”Organisation och ansvar” som du kommer till om du trycker här.

 

Hälsningar,

Valberedningen för FBI Tullinge
Februarierbjuande från Assist!
2019-02-26 09:39

FBI Tullinges fina samarbete med Assist fortsätter och nu erbjuds bra pris på träningsväskor, passa på innan den 22/3.

Ha ett trevligt sportlov.

/FBI Tullinge

FBI Tullinge startar nya lag, P/F13.
2019-02-25 09:18
FBI Tullinge fortsätter att växa och har nu startat upp nya lag för våra allra yngsta medlemmar P/F13. Har du ett barn eller känner du någon som är sugen på att börja spela, vänligen kontakta kansliet för mer information, kansli@fbitullinge.nu
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
 
Våra arrangemang:
Våra sponsorer:
Våra samarbetspartners:
Gilla FBI Tullinge på Facebook!
Följ FBI Tullinge på Twitter!