Välkommen till FBI Tullinge!

Välkommen till en av Sveriges äldsta innebandyföreningar!
FBI Tullinge bedriver innebandyverksamhet för såväl barn som ungdomar och vuxna. På bilden här ovan ser ni ett axplock av spelare och ledare från våra 32 lag.

Läs mer om oss och våra lag på hemsidans övriga sidor.

Utsedda av Stockholms innebandyförbund till årets förening både 11/12 och 16/17.

Stöds av stiftelsen Dunross & co i vårt arbete att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.
Information från FBI Tullinge angående att GDPR ersätter PUL 25 maj
2018-05-24 23:06
Inom FBI Tullinge behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiskt stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen (PUL) ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har FBI Tullinge kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy.
Den beskriver mer utförligt hur och varför föreningen sparar personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill ni läsa mer om integritetspolicyn hittar du den som bilaga 9 i vår föreningspolicy som du kommer till om du trycker här.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för FBI Tullinge
Kallelse till Årsmöte!
2018-05-22 18:47

Styrelsen för FBI Tullinge hälsar föreningens medlemmar välkomna till årsmöte.

 

Datum: Söndagen 17 juni

Tid: Kl.15:00

Plats: Trädgårdsstadsskolans matsal

 

Motioner till årsmötet skickas via e-post till:kansli@fbitullinge.nu senast juni 2018.

 

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd samt granskning av fullmakter

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

5. Fråga om mötets vederbörliga utlysning

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för tiden 1/5 - 30/4

8. Revisorernas berättelse för tiden 1/5 - 30/4

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för tiden 1/5 - 30/4

10. Motioner

11. Fastställande av medlems- och träningsavgift för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för det kommande verksamehetsåret

13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret, varvid om möjligt minst tre ledamöter för en tid av två år

14. Val av revisor och revisorsuppleant för det kommande verksamhetsåret

15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret

16. Styrelsen informerar

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande


Sommarens bästa Innebandy Camp!
2018-05-22 18:03
SP Local Camp, från Selected Player
Under måndag-torsdag v.33, 13-16 augusti är alla spelare födda 2004-2010 varmt välkomna till SP (Selected Player) Local Camp i Tullingehallen.
Local Camp är en dagcamp som håller på dagligen kl.09:00-16:00.

Individuell teknikträning och matchspel
Spelarna tränas i SP:s unika spelarutvecklingsmodell - KeyTraining, av våra utbildade instruktörer. Teknikträning är för individuell utveckling där spelarna får mycket bolltid och många repetitioner för bästa möjilga utveckling. Spelarna tränar bl.a på bollbehandling, passningar/mottagningar, skotteknik och kroppsbalans. För målvakter utvecklar KeyTraining deras kroppsteknik, balans, placeringsförmåga, utkast, närkampsspel, reaktionsförmåga och spelförståelse.
Sista dagen kör vi matchspel i olika former så att spelarna får prova sina nyvunna färdigheter i matchsituationer.

Detta medföljer i campen
  • SP Local Camp t-shirt
  • 2-3 KeyTraining innebandypass om dagen
  • Målvaktsträning
  • Andra roliga aktiviteter dagligen
  • Matchspel
Lunch
Samtliga deltagare medtar egen lunch till lägret. Vi har gemensam lunchpaus i hallen. Möjlighet till kyl och microvågsugn finns.

Instruktörer
KeyTraining utbildade instruktörer kommer att leda spelarna genom hela campen. Det kommer även finnas ledare utanför innebandyplanen som tar hand om grupperna mellan innebandypassen och har andra aktiviteter med spelarna.

Kostnad
SP Local Camp Tullinge kostar 1.200kr.

Anmälan
Ni anmäler er på hemsidan för SP Local Camp som ni kommer till om ni trycker här.

Varmt välkomna!
2018-05-12 11:07
 
Två FBI Tullingetjejer med i Guldsteget 2018-2019!
2018-04-24 18:23

För tredje året i rad genomför Svensk Innebandy projektet Guldsteget. Guldsteget är ett talangutvecklingsprogram där 16 damspelare och 16 herrspelare väljs ut och får extra individuellt stöd av dam- och herrlandslagets respektive förbundskaptener Åsa Karlsson och Mikael Hill kontinuerligt under säsongen.


Två av de spelare som valts ut till Guldsteget säsongen 2018-2019 är Elin Roos och Caroline Adelöw som båda har FBI Tullinge som moderklubb. 


Till vardags spelar båda i Svenska Superligan där Elin spelar med Endre IF på Gotland och Caroline med Pixbo Wallenstam i Göteborg.


Vi i FBI Tullinge är oerhört stolta över Elin och Caroline och önskar dem ett stort lycka till i deras fortsatta utveckling och i jakten på landslagsplatserna.
Nyheter från våra lag
 
Våra arrangemang:
Våra sponsorer:
Våra samarbetspartners:
Gilla FBI Tullinge på Facebook!
Följ FBI Tullinge på Twitter!