Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i FBI Tullinge
BLI MEDLEM
Välkommen till FBI Tullinge!

Välkommen till en av Sveriges äldsta innebandyföreningar!
FBI Tullinge bedriver innebandyverksamhet för såväl barn som ungdomar och vuxna. På bilden här ovan ses ett axplock av spelare från våra 32 lag.

Läs mer om oss och våra lag på hemsidans övriga sidor.

Utsedda av Stockholms innebandyförbund till årets förening både 11/12 och 16/17.

Stöds av stiftelsen Dunross & co i vårt arbete att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.
Av årsmötet vald styrelse
2019-06-10 09:50

På årsmötet den 9 juni 2019 valdes en styrelse i föreningen enligt följande:


Ordförande: Dick Lovén för en tid om ett år, nyval

Kassör: Uljas Lampinen för en tid om ett år, kvar

Ledamot: Erica Lofjärd för en tid om ett år, kvar

Ledamot: Emma Hansen för en tid om två år, nyval

Ledamot: Jonas Engvall för en tid om ett år, kvar

Ledamot: Sophie Nilsson för en tid om två år, nyval

Ledamot: Linda Eriksson för en tid om två år, nyval

Suppleant: Niclas Sjöberg för en tid om två år, nyval

Suppleant: Magnus Flodman för en tid om ett år, kvar

Suppleant: Joakim Magnusson för en tid om två år, nyval

Suppleant: Lars Kingelin för en tid om ett år, kvar

 

Kontaktuppgifter till vald styrelse är:


Årsmötet och styrelsen vill även passa på att tacka de avgående styrelsemedlemmarna Ali Jumisko, Kristian Martin, Frank Fjärdsjö och Torbjörn Hamner för deras engagemang, glädje och stora bidrag under deras tid som förtroendevalda. Stort tack också till Niclas Sjöberg för hans tid som ordförande, även om han till allas glädje fortsatt är en del av styrelsen och en viktig del av föreningen.

Som valberedning valde årsmötet följande medlemmar för ett år framöver:
Ordförande - Kristian Martin
Ledamot - Sofia Odin
Suppleant - Clas Collin

För att möta kravet om auktoriserad revisor för innebandyföreningar valde årsmötet Gunnar Thullberg på PwC till revisor.
Donera din pant hos ICA Maxi Flemingsberg
2019-05-14 17:14
I samarbete med vår Huvudsponsor
Nu kan du donera din pant till FBI Tullinge på ICA Maxi Flemingsberg och på så sätt stödja oss😃 Det är enkelt och smidigt, välj bara på displayen, donera till FBI.!

Kul i sommar!
2019-05-14 14:18

Även i år anordnar vi i samarbete med Botkyrkabyggen 

sommarlovsaktiviteten, ”kul i sommar”.

Givetvis kommer vi i FBI Tullinge att fokusera på innebandy (på lätt nivå), 

men även en del utelekar och värdegrundsaktiviteter kommer att förekomma.    


När: 17-20 juni kl. 9.00 – 15.00 eller 1-4 juli kl. 9.00 – 15.00.                    

Var: Tullingehallen.                                                                                      Ålder: Barn 6-12 år.                                  

Anmälan: kansli@fbitullinge.nu                                                           

Sista anmälningsdag: 7 juni.

För mer information vänligen se, 

https://www.botkyrkabyggen.se/artikel/kul-i-sommar-2019


Hoppas vi ses i sommar.

Med vänlig hälsning

/FBI Tullinge                                  
Kallelse till årsmöte!
2019-04-23 14:11

Styrelsen för FBI Tullinge hälsar föreningens medlemmar välkomna till årsmöte.

 

Datum: Söndagen 9 juni

Tid: Kl.10:00

Plats: Trädgårdsstadsskolans matsal

 

Motioner till årsmötet skickas via e-post till:kansli@fbitullinge.nu 

senast den 15:e maj 2019.

 

Årsmötets dagordning

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd samt granskning av fullmakter

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande och mötessekreterare

5. Fråga om mötets vederbörliga utlysning

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Styrelsens årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för tiden 1/5 - 30/4

8. Revisorernas berättelse för tiden 1/5 - 30/4

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för tiden 1/5 - 30/4

10. Motioner

11. Fastställande av medlems- och träningsavgift för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar för det kommande verksamhetsåret

13. Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen för det kommande verksamhetsåret, varvid om möjligt minst tre ledamöter för en tid av två år

14. Val av revisor för det kommande verksamhetsåret

15. Val av valberedning för det kommande verksamhetsåret

16. Styrelsen informerar

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Glad Påsk
2019-04-19 09:15
FBI Tullinge vill önska alla våra spelare, ledare, supportrar och sponsorer en riktig Glad Påsk.
/FBI Styrelsen
BLI MEDLEM
Nyheter från våra lag
 
Våra arrangemang:
Våra sponsorer:
Våra samarbetspartners:
Gilla FBI Tullinge på Facebook!
Följ FBI Tullinge på Twitter!